Än Londgrääs/-krääs oda Londgrais (uff hochdaitsch werds Lk oda Lkr abg'kerzd un in Nordrhoi-Weschdfaale un Schleswisch-Holschdää heesds eefach Krais, abg'kerzd Kr) isch nochm daitsche Kommunalreschd än G'moindevaband als ä G'biedskerbarschafd, wu soi G'bied noch de Grundsedz vun de g'moindliche Selbschdvawaldung vawalde dud.

Londgrääs in Daitschlond, graisfraiie Schdedd sin oransch makiad.

In de Palz dut's insgsamt 8 Londkrääs gewwe: die Siedweschdpalz, die Siedlisch Woischdrooß, de Dunnersberschkrääs, de Rhoi-Palz-Krääs unn die Londkrääs Kusl, Lautre, Derkem unn Germersche.

Websaid

Schaffe