Di Orewäller Blooe is e aldi Gedoffelsort aus-m Orewald.

Herkunfd un AusseheSchaffe

Da Georg Friedrich Böhm aus Groß Biewera im Orewald hot di Sort gezischt un Nainzähhunnertacht di Zulossung griggt. Di Sort gibt-s bis hait noch.

Di Knolle vun derre Gedoffel sin groß un rund bis oval. Wie da Nåme schun vermude loßt, is di Schal bloo-violedd. Innedrin sin se hellgeel, mit middeldiefe Aare. Di Bliede sinn hellbloo.

Åbau, Aijeschafde un VerwendungSchaffe

Gschdeggt werd se im Friehjohr. Di Ernd is middlfrieh. Di Sort kummt mit alle Bodearde vun såndisch bis läämisch zurescht. Am beschde baud ma se an nährschdoffraische Schdåndorde mit viel Sunn åå. Di Plånz is geje vaschiedene Viare gud resischdend, awwer e bissl åfellisch geje Gedoffelkrebs, -schorf un -nematode.

Di Orewäller Blooe hot in wärzische un mehlische Gschmagg un is mehlisch kochend.

IndresåndesSchaffe

E waidari Gedoffelsort aus-m Orewald is di „Orewald Rood“.

QuelleSchaffe