OpenLeaks iss ä Whistleblowing-Websaid, welle iwwer dode Briefkäschd an Dogumende vun Dridde an Medie waidagibd. De ehemalische Schbrescha vun Wikileaks, Daniel Domscheit-Berg hot des Brojegd im Dezemba 2010 õõgekindischd. Newwe Domscheit-Berg iss aa de ehemolische Wikileaks-Midarwaider Herbert Snorrason am Projegd bedailischd. Am 26. Januar 2011 hot donn des Projegd geschdarded unn iss uff Englisch verfiegbar. Die Fungdsionswais vun OpenLeaks iss folgendermaße: Mer baud en Reschnernedz mid em dode Briefkaschde uff, wo jeda anonim Dogumende oiwerfe unn konn unn selbschd beschdimme konn, wer des Dogumend erhäld. Briefkeschde biede die Innernedsaide vun Kooberadsionspadnan wie Medie, Gewerkschafde, Regierunge unn Menschereschdsgrubbe õõ. Openleaks priefd donn teschnisch, ob die Dogumende gfälschd odda teschnisch bearwaided sinn. Die Dade werre aa so bearwaided, dass de Absender vun de Dogumende nedd riggverfolgd werre konn.

Des Logo vun OpenLeaks